Corporate Social Responsibility

Fiberi – firma przyjazna środowisku

Prowadzimy naszą działalność zgodnie z filozofią gospodarki obiegu zamkniętego (CircularEconomy). Stosujemy podejście oparte na cyklu życia, którego głównym celem jest redukcja oddziaływania produktów i usług na środowisko.

Społeczna odpowiedzialność Fiberi

Prowadzimy naszą działalność zgodnie z filozofią gospodarki obiegu zamkniętego (CircularEconomy). Stosujemy podejście oparte na cyklu życia, którego głównym celem jest redukcja oddziaływania produktów i usług na środowisko, jak również udoskonalenie ich społeczno-gospodarczej funkcjonalności w całym cyklu życia.

Firma realizuje i planuje doskonalić następujące działania w poszczególnych etapach łańcucha wartości:

Pozyskiwanie surowców:

– wykorzystujemy materiały z odzysku – część włóknin które używamy jest wyprodukowana z włókien ścinków z naszej produkcji
– wykorzystujemy materiały ekologiczne– część włóknin które używamy jest wyprodukowana z włókien poliestrowych otrzymywanych z ponownego przetworzenia używanych butelek PET.

Administracja i Produkcja:

– produkujemy zieloną energię – posiadamy instalację fotowoltaiczna „on-grid” przeznaczoną do wytwarzania prądu przemiennego  o mocy 10 kW.
– oszczędzamy energię – stosujemy oświetlenie LED. Przewidywane zmniejszenie o 2/3  zużycia energii w firmie na oświetlenie.

Odpady:

Nie generujemy odpadów produkcyjnych.
1. Przetwarzamy ścinki produkcyjne
– na włókninę do ponownego wykorzystania
– przekazujemy ścinki z pianki do firmy przetwarzającej je na pianki izolacyjne
– przekazujemy ścinki z pianki z dzianiną nienadające się do odzyskania warsztatowi terapii zajęciowej – z przeznaczeniem na terapię manualną dla osób z niepełnosprawnością
2. Przetwarzamy odpady foliowe na rękaw foliowy do wykorzystania w działalności operacyjnej

Logistyka:

1. Wykorzystujemy  transport naszych produktów na  odbiór kartonów z odzysku
2. Wykorzystujemy istniejące procesy odbioru/dostarczania towarów, by równocześnie transportować odpady do ponownego przetworzenia

Posiadamy całościową Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR – CorporateSocialResponsibility) opracowaną w oparciu o Normę ISO 26000 Guidance on socialresponsibility adresującą wszystkie kluczowe obszary naszej działalności.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION